Historia e Shqipërisë

Filed under: Historia e Shqiperise |

Historia_e_popullit_shqiptar._Vëllimi_1_(Botim_i_vitit_2002)Historia e Shqipërisë në të vërtetë nuk përfshin vetëm të dhënat historike të hapësirës gjeografike mbi të cilën gjenden territoret shqiptare por edhe hapësirat e tjera të banuara nga shqiptarët e që kanë mbetur jashtë kufijve të Shqipërisë së sotme e që në suazat e Perandorisë Osmane kanë krijuar një tërësi.